Dat4ng Nak Mak4n Malam Bers4ma Kelu4rga T4pi T4k Ada St4f Lay4n, Terkejvt Int4i Bel4kang Rest0ran…Akh1rnya Sendiiri R4sa M4u

DALAM kes1bukan dan kepen4tan menc4ri rez3ki, pa4ti ada kal4nya ‘tergel1ncir’ jug4 kewaj1pan untuk menun4ikan rukvn Islam yang k4dua iaitu s0lat.

Ap4tah lagi b4gi mer3ka yang bern1aga, sudah t3ntu ada mas4nya terl4lu sibvk untuk mel4yan pel4nggan yang berkvnjung ke ked4i.

Na4mun apa yang di4lami dan dis4ksikan send1ri oleh kelu4rga ini membvktikan bah4wa kes1bukan bek3rja buk4nlah al4san untuk meng3rjakan rukvn yang satu itu.

Men3rusi satu p0sting di Facebook, Mohdhazimin Harun berk0ngsi per1stiwa yang ben4r-ben4r membu4tkan dir1nya dan kelu4rga terk3san.

Menvrut lelaki ini, seg4la-gal4nya bermvla ap4bila dia dan kelu4rga berkvnjung ke sebvah rest0ran yang terl3tak di B4ndar Tun Hussien Onn, Cher4s untuk men1kmati mak4n mal4m, b4ru-b4ru ini.

“Kami sekelu4rga d4tang ke sini sel3pas M4ghrib. Cuma k4mi ha1ran. Ti4da staf di kaunter m4hu pun di ru4ng d4pur. H4nya pel4nggan sedia ada sed4ng men1kmati hid4ngan m4sing-m4sing.

“Ada pel4nggan yang baru dat4ng pun terp1nga-p1nga, tapi sab4r men4nti. Kedai makan ini mem4ng buat k0nsep lay4n diri, tapi m4cam m4na nak buat pes4nan?” cerit4nya.

Perk0ngsian Mohdhazimin di Facebook meng3nai kunjvngannya ke sebu4h rest0ran, baru-baru ini.

Ket1ka men1njau-n1njau di dal4m ked4i untuk menc4ri kel1bat st4f rest0oran berken4an, lel4ki ini dan kelu4rga kemvdian terl1hat sesu4tu yang svngguh tak dis4ngka di ru4ngan bel4kang rest0ran.

“Kami men1njau di ruang bel4kang kedai mak4n lalu terl1hat sekvmpulan pek3rja ked4i ini sed4ng sol4t berjem4ah.

“Semua pek3rja sol4t t4npa ada se0rang pun yang ada di bah4gian dep4n. B4caan pek3rja yang menj4di im4m pun lun4k dan sed4p did3ngar,” katanya.

Lelaki ini berk4ta, t1ka mel1hat ‘pem4ndangan indah’ tersebut, s3rta m3rta perasaan seg4n dan m4lu men3rjah dal4m d1ri.

Menvrut Mohdhazimin, ket1ka kunjvngannya, kel1bat st4f rest0ran l4ngsung tid4k kelih4tan seb3lum d1a tern4mpak mereka sed4ng menun4ikan sol4t di bah4gian bel4kang rest0ran.

“Ya, m4lu seb4b k4mi yang bel4jar sesu4tu dalam ag4ma belvm tentu betul-betul meng4malkan apa yang k1ta t4hu. Tahu s4haja t4k cvkup. Fah4m sah4ja tak cukup. Pengh4yatan dan am4lan itu yang ut4ma.

“S0al rez3ki, keb4ikan dan fad1lat itu kita b4nyak m4nis di mvlut, t4pi pr4ktisnya, kita kad4ng-kad4ng ada ker4guan dan berk1ra-k1ra deng4n Tuhan. Sed4ngkan j4nji Allah itu mvtlak p4sti dan m3sti.

“Kvnci rez3ki buk4n terl3tak kep4da kesvngguhan dan k3rja k3ras, tet4pi key4kinan dan ket4atan kep4da p3mberi rez3ki,” ceritanya.

Bukan sahaja dis4jikan deng4n ‘pem4ndangan ind4h’ yang jar4ng-j4rang sek4li dapat dil1hat, m4lah menvrut Mohdhazimin, mak4nan yang dihid4ngkan jvga en4k sel4in h4rga yang berp4tutan.

“Ter1ma k4sih kep4da pem1lik ked4i mak4n ini. Peng4jaran yang b4ik buat k4mi dan p4ra pel4nggan yang lain. Sem0ga pem1lik pern1agaan ini ber0leh limp4han rez3ki dan keb4ikan dal4m urvsan perni4ga4nnya,” akh1rinya.

Antara k0men net1zen yang k4gum dan tervja dengan perk0ngsian berk3naan.

Seh1ngga kini p0sting Mohdhazimin mer4ih seh1ngga 293 perk0ngsian, m4lah net1zen tvrut sama menyu4rakan r4sa k4gum terh4dap am4lan yang dit4nam d4lam d1ri st4f rest0ran berk3naan.

“Moh0n sh4re loc4tion, am4t tervja nak ke sana hari m1nggu ni. Allahu4kbar,” k0men se0rang net1zen.

“Terb4ik. M0ga Allah melu4skan rez3ki k4lian,” kom3n se0rang net1zen lain.

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Jangan Lupa Juga Untuk Follow Kami di @MEDIANEWS

Sumber : mStar

PERHATIAN: Pihak MEDIANEW tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak  MEDIA NEWS juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Be the first to comment on "Dat4ng Nak Mak4n Malam Bers4ma Kelu4rga T4pi T4k Ada St4f Lay4n, Terkejvt Int4i Bel4kang Rest0ran…Akh1rnya Sendiiri R4sa M4u"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*